Välkommen till Balanced Diving

Balanced Diving ägs och drivs av GUE-instruktören Peter Nilsson.

Balanced Divings huvudområde är att erbjuda dykutbildning som utvecklar trygga och kompetenta dykare med högt säkerhetstänk.